تولید بازی های رایانه ای با هدف آموزش مفاهیم دینی، قرآنی و سبک زندگی اسلامی با استفاده از موتور بازی سازی یونیتی.

همچنین موسسه بازی پژوهی مهر و ماه در دو حوزه ی فوق الذکر آماده همکاری با موسسات و پژوهشکده ها می باشد.