تولید نرم افزارهای کاربردی بر بستر موبایل (اندروید و IOS) و ویندوز.

همچنین موسسه بازی پژوهی مهر و ماه در دو حوزه ی فوق الذکر آماده پذیرش سفارش می باشد.