انتشار نسخه آزمایشی بازی جان دانا در جزیره در کافه بازار

«جان دانا در جزیره» یک بازی به سبک ماجراجویی معمایی یا (puzzle adventure) است، که شامل چهار فصل (اپیزود) می‌شود. در هر فصل، کارکتر بازی، پنج مرحله معماگونه را طی می‌کند تا بتواند به مرحله بعد راه پیدا کند. نحوه تعامل کاربر با برنامه به صورت point and click میباشد. به این معنی که کاربر